สนใจห้องพักรายวัน/รายเดือน ติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่:

The Bangkok Major Suite
1658/18-21 ซ.พหลโยธิน 30/1
ถ.พหลโยธิน แขวงจันเกษม
เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร & แฟกซ์: 02-930-2200
มือถือ: 080-597-2200

อีเมล: contact@bangkokmajor.com