พิเศษ!! โปรโมชั่นช่วงเปิดตัว

  ราคาปกติ (รายเดือน) ราคาพิเศษ (รายเดือน) ราคาปกติ (รายวัน) ราคาพิเศษ (รายวัน)
The Bangkok Major Suite 9,500 บาท 6,500-7,500 บาท 1,000 บาท 750-850 บาท

* ราคาพิเศษ ไม่รวมอาหารเช้า